Nå på facebook

  


 
   
 
           
  • Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 

Etter 8 år som styreleder, takker Nils Isaksen av som styreleder for ORMNN. Nils har i sin rolle som styreleder, spesielt satt fokus på å tilrettelegge for at vårt arbeide med å kvalitetssikre opplæringen for lærlingene i våre medlemsbedrifter.


 
Fokus har alltid vært at lærlingene er meget viktig i rekruttering av nye fagfolk. Nils har vært viktig som pådriver med å skape positivitet, og har vært løsningsorientert i jobben med de utfordringene styret og opplæringskontoret har jobbet med.


 
Vi takker Nils for en glimrende utført jobb. Nils er forøvrig valgt inn som varamedlem i styret for perioden 2011 - 2013.
Mikael Eliassen (avtroppende direktør for Quality Hotel Grand Royal) er valgt inn som ny styreleder for 1 år. Mikael kom fra vervet som styremedlem, og slik vi kjenner Mikael, vil han gjøre en glimrende jobb som ny styreleder. 
STYRESAMMENSETNINGEN FOR PERIODEN 2013 - 2015:
Mikael Eliassen - styreleder 1 år
Hanne Nilsen - nestleder 2 år
Herodd Widding - styremedlem 2 år
Johan Myklevold - styremedlem 2 år
Lena Moe - styremedlem 1 år
Erik Taraldsen - varamedlem 2 år
Cato Stubberud - varamedlem 1 år
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS