Nå på facebook

  


 
   
 
           
 • Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

 

 


Bedriftenes høyre hånd:

Opplæringskontoret for restaurant og matfag er først og fremst opprettet for å være hotell-, restaurant og næringsmiddelbedriftenes høyre hånd i fagopplæringen.

Etter reform -94 er læretiden i bedrift redusert fra tre til to år. Læreplanen er blitt mer omfattende, og bedriftene påtar seg dermed et større ansvar. Det er dette ansvaret opplæringskontoret er med på å bære. Samtidig med at ungdomskullene går ned, øker behovet for kompetente fagfolk. Arbeidet med rekruttering til fagene og kvalitetssikring av opplæringen er viktigere enn noensinne.

Fordelene for bedriftene
 • Oppfølging og tilsyn med lærlingen gjennom hele læretiden.
 • Opplæringskontoret tegner kontrakten og ordner med utplassering.
 • Bedriften slipper å ha eneansvar for lærlingen.
 • Faste veiledningssamtaler og bedre kvalitetssikring av opplæringen.
 • Kurs og samlinger for lærlinger og instruktører.
 • Hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsboken.
 • Hjelp til å rekruttere lærlinger.

Å ha et organ som:
 • Aktiv deltar i yrkesveiledning og markedsføring av fagene overfor ungdommene.
 • Jevnlig kontakt og samarbeid med lærerne i videregående skole og videreformidler bedriftenes behov.
 • Ser til at bedriften oppfyller regelverket når en har tatt inn en lærling, herunder lærekontrakter, lønn opplæringsbok m.v.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS