Nyheter
13.01.2016
Årets fagbrevutdeling går av stabelen den 29 januar i Royal Hall på Quality Hotell Grand Royal. Her får du en unik mulighet til å oppleve kokkekunst i Narvik.
21.12.2015
ORMNN har fått en flott ny brosjyre.
04.09.2015
Alexander er ny mann i ORMNN.
10.08.2015
Målet med kurs 1 er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. Målet med kurs 2 er å gi deltakerne innføring i sentrale yrkespedagogiske prinsipper og basisforståelse av læring, instruksjon, kommunikasjon, vurdering, og motivasjon. Det kreves ingen forkunnskaper.
10.07.2015
Vi avholder ferie.
30.06.2015
Vi på ORMNN jobber hele tiden for å bli bedre, derfor skal vi oppgradere OLKWEB-plattformen vår for å bli mere brukervennlig.
             
         Nå på facebook

  


 
   
 
           
  • Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 

Velkommen til Opplæringskontoret for Restaurant Og Matfag i Nordre Nordland.ORMNN ble årets lærebedrift
ORMNN har motatt prisen Årets Lærebedrift av president i NKL - Norges Kokkemesteres Landsforening Kristine Hartvigsen. Dette er en stor ære for ORMNN, og jeg vil takke styret som har gitt oss mulighet til å gjøre den jobben som vi gjør i forhold til rekruttering. Samtidig vil jeg også få takke både Solveig og Thomas, som gjør en utmerket jobb i ORMNN, skal heller ikke glemme Åge som har vært med å bidratt helt til han gikk ut i permisjon. Som Daglig leder i ORMNN er jeg utrolig stolt av oss som ble funnet verdig til prisen Årets Lærebedrift .

MVH
Einar Ø

 
Les også lokalavisa Fremover.
 Hva gjør vi?
Den viktigste jobben vår er å følge opp lærlingene ute i medlemsbedriftene.
Å være lærebedrift krever at du gir lærlingen
den opplæringen og oppfølgingen lærlingen har krav på.
For å hjelpe medlemsbedriftene med dette følger vi opp lærlingene gjennom hele læretiden.
For å si det enkelt tar vi oss av papirarbeidet slik at dere kan bruke tiden på den praktiske opplæringen.
Kvalitetssikring og oppfølging av lærlingene består av:
Formidling:
- Vi er ute i den videregående skolen og informerer om ledige læreplasser i bransjen.
- Vi formidler søkerne til de medlemsbedriftene som ønsker å ta inn lærling.
- Vi varsler fylkeskommunen når bedriftene har bestemt seg for hvem de ønsker å tilby læreplass.
 
 
 
Oppstartmøte:

Gjennomføres rett etter oppstart ute i medlemsbedriften.
Lærling, faglig leder, tilsynsrepresentanten og opplæringskontoret er samlet for underskriving av lærekontrakt

Vi lager individuell opplæringsplan sammen med faglig leder og lærling.

Vi gjennomgår rettigheter og plikter for bedrift og lærling,

Lærling og faglig leder gir sin tilbakemelding på opplæringssituasjonen, både faglig og generelt.
Vi gjennomfører fagevaluering for å se om lærlingen får den opplæringen han/hun har krav på
Vi etterser at målene i opplæringsboken er ført inn og at halvårsvurderinger er gjort


 
Hvem er vi? 

Restaurant og Matfags Opplæringskontors formål er å kvalitetssikre læretiden for lærlingene samt bidra til rekruttering av faglært arbeidskraft til bransjen!

 

 Læreplass? Klikk her

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS